Domov Vloge in obrazci Seznam vlog in obrazcev

Vloga za izdajo soglasja postavitve turistične in obvestilne signalizacije

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE