Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Peter KRAMBERGER
  • podpredsednica, Jasna DROZG
  • članica, Aleksandra DVORŠAK KAŠMAN
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predsednik, Peter Kramberger
  • Podpredsednica, Jasna Drozg
  • Član, Franc Lovrenčič