Predlog za spremembo namenske rabe zemljišča

Priloge