Stališča do pripomb in predlogov podanih v času seznanitve s spremenjenimi rešitvami po javni razgrnitvi - DPN za železniško progo Maribor - Šentilj

Dušan J. (Zaposleni) 1234