PRIČETEK OCENJEVANJA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA NEURJA OD 4. AVGUSTA DALJE (ZADNJE NEURJE) - ROK ZA PRIJAVO ŠKODE 15. SEPTEMBER 2023

Dušan J. (Zaposleni) 396