PODALJŠUJE SE ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKOV JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PESNICA ZA LETO 2023 

Dušan J. (Zaposleni) 52