Pesnica pri Mariboru

Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednica, mag. Klavdija SAMOGY SIMONIČ
 • podpredsednik, Stojan KRAJNC
 • Alenka TRUNTIČ
 • Breda ČRNČEC
 • Vesna ŠABEDER
 • Rozika LEŠNIK
 • Peter OPAKA
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, TIM BABIČ
 • podpredsednica, BREDA ČRNČEC
 • TINA FRAJZMAN
 • ALENKA TRUNTIČ
 • JOŽEF FRAJZMAN
 • GREGOR MLAKER
 • STOJAN KRAJNC
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, STOJAN KRAJNC
 • podpredsednica, MAŠA VERČKOVNIK
 • podpredsednica, KLAVDIJA SAMOGY SIMONIČ
 • SIMONA EDER
 • MELITA FRAS
 • MARJAN OVČAR