POZIV OŠKODOVANCEM, KI SO UTRPELI ŠKODO NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA DNE 29/8/2016

223