Ukrepi in navodila Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor po neurju dne 29.08.2016 v Občini Pesnica

273