Javna razgrnitv v postopku priprave državnega prostorskega načrta za železniško progo Maribor - Šentilj

145