IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE REKREACIJSKIH IN ZELENIH POVRŠIN V NASELJU PESNICA

Dušan J. (Zaposleni) 102
12.10.2021
Javna naznanila in razgrnitve
27.10.2021 do 23:59
obcina.pesnica@pesnica.si
02 654 23 09
Pripombe na javno objavo