JAVNA RAZGRNITEV STROKOVNIH PODLAG ZA OBMOČJE PARCEL ŠT. 443/23, 443/24 IN 443/4, VSE K.O. RANCA, DEL STANOVANJSKEGA NASELJA V OBČINI PESNICA

Dušan J. (Zaposleni) 267
23.12.2020
Javna naznanila in razgrnitve
15.01.2021 do 23:00
obcina.pesnica@pesnica.si
02/654-2-309