ZAČASNA ODREDBA O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE PESNICA

Dušan J. (Zaposleni) 311