KOLESARSKI POLIGON V PERNICI - JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA ZAČASNO RABO

Dušan J. 594