SESTANKI GLEDE ZAČETKA GRADNJE OPTIČNEGA OMREŽJA

Dušan J. (Zaposleni) 1686