SESTANKI GLEDE ZAČETKA GRADNJE OPTIČNEGA OMREŽJA

Dušan J. 1345