Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Pesnica

Dušan J. (Zaposleni) 475