JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE PESNICA - Številka razpisa: 354-0033/2020

Dušan J. 376